Samarbete mot tjuvfiske av gädda och abborre

1:13 min

Länsstyrelsen samarbetar nu med Kustbevakningen för att kontrollera fiskeförbudet av gädda och abborre längs öns kuster.

Mellan 1 mars och sista maj är det förbjudet att fiska gädda eller abborre på Gotland. Det är viktigt att förbudet efterlevs för dessa arters forlevnad och för första gången så samarbetar nu länsstyrelsen på Gotland med kustbevakningen för att kontrollera och informera om det här förbudet.