تنها شمار بسیار اندکی از دعاوی ازدواج اجباری به کیفرخواست می‌انجامد

1:31 min

با وجود تشدید قانون مجازات اجبار به ازدواج که پنج سال پیش تصویب شد، تنها بخش ناچیزی از شکایات در این زمینه به کیفرخواست و صدور حکم می‌انجامد.

بنا بر گزارشی از برنامه‌ی رادیویی کالیبر آمار شورای پیشگیری از جرایم نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته ۳۶۵ شکایت در رابطه با این جرم مطرح شده  است اما تا کنون  تنها در ۷ مورد کیفرخواست صادر شده و در ۶ مورد دادگاه به صدور حکم اقدام کرده است. در پنج مورد متهم محکوم شده و در یک مورد متهم تبرئه شده است.

سردادستان جسیکا وِنّا در دادسرای شهر اسکیلستونا در این زمینه می‌گوید با توجه به اینکه تنها در پنج مورد متهم به اجبار محکوم شده، نمی توان گفت نتیجه‌ی کار موفقیت‌آمیز بوده است. وی یکی از مهمترین دلایل این عدم موفقیت در مجازات کسانی که دختران نوجوان را به ازدواج وادار می‌کنند، دشواری اثبات جرم می‌داند که بویژه در مواردی که ازدواج اجباری در خارج از سوئد انجام می‌گیرد، یسیار شدید است.

کسانی که مجبور به ازدواج می‌شوند عمدتاً دختران نوجوان هستند.