EU-valet

Säkerhetsrisker kring EU-trailers utreds

2:16 min

Varje vinter rapporteras om lastbilar som orsakar stopp i trafiken vid halka. Många gånger handlar det om så kallade EU-trailers, vars säkerhetsrisker nu utreds i Sverige.

I april röstade EU-parlamentet ja för hårdare krav för lastbilstransporter inom EU. Det rör både chaufförernas arbetsvillkor och så kallat cabotage. Ofta görs de här transporterna med en EU-trailer. En lastbilstyp som fått kritik i Sverige för att orsaka stopp i trafiken vintertid och för att vara orsaken till trafikolyckor.

I Västernorrland har tre dödsolyckor skett de senaste tre åren där två av dem skedde när lastbilen drabbades av den så kallade fällknivseffekten.

Lastbilstypen kan enkelt beskrivas som en dragbil med två hjulaxlar och där trailern, eller påhängsvagnen, vilar på dragbilen. En av fördelarna är att dragbilen lätt kan kopplas ifrån trailern, sen kan trailern skickas vidare med tåg eller färja utan att dragbilen eller chaufför behöver var med. 

– Förutom bristande förarkompetens och ovana med nordiska vägförhållande så är största problemet att hur fordonstypen är konstruerad och den i Europa maximalt tillåtna fordonslängden på 16,5 meter, säger Johan Granlund, vice ordförande i det ideella trafiksäkerhetsnätverket VETA.

Enkelt förklarat innebär det att längden mellan styrhjulen och kopplingen till trailern blir för kort, och tillsammans med fler faktorer påverkas i slutänden dragbilens styrförmåga.

Johan Granlund menar att en lösning är att tillåta att dragbilen får vara en meter längre, vilket enligt honom skulle det minska olycksrisken avsevärt.

Regeringen har gett Transportstyrelsen uppdraget att se över trafiksäkerheten för den här lastbilen, och efter det föreslå eventuella åtgärder. Men först måste det utredas hur stort problemet är och vad som är orsaken. Utredning ska vara klar i juni 2020. 

Men går det då att ha egna lagar i Sverige när mycket gällande transporter faller under EU-regler?

– Självklart, vi i Sverige ansvarar för den trafiksäkerhet vi har här. På riksnivå kan vi göra en del åtgärder, till exempel klampning, vinterdäck och nu genom uppdrag till Transportstyrelsen för att utreda att utreda trafiksäkerheten, säger Jasenko Omanovic (S) som sitter i Trafikutskottet.