درخواست ممنوعیت تظاهرات سازمان نازیستی موسوم به جنبش مقاومت نوردیک

1:46 min

همه‌ی احزاب سیاسی در کونگ اِلو در غرب سوئد خواستار ممنوعیت تظاهرات اول ماه مه سازمان نازیستی موسوم به جنبش مقاومت نوردیک، NMR، شده‌اند.

 رئیس هیئت مدیره کمون کونگ اِلو، سیاستمدار سوسیال دموکرات میگوئل اودنِر می‌گوید ما نباید ضعف نشان دهیم، ما باید همانند فنلاند رفتار کنیم و تحرک آنهایی که در محدود کردن دموکراسی می‌کوشند را محدود کنیم.

اودنر اما تاکید می کند که تنها با تغییر قانون می توان جلو جنبش مقاومت نوردیک را سد کرد. در فنلاند سازمان جنبش مقاومت نوردیک سازمانی است که دادگاه به غیرقانونی بودن آن رای داده است. در سوئد این کار امکان ندارد چرا که چنین حکمی در تضاد با اصل آزادی جمعیت‌ها و احزاب در قانون اساسی سوئد است.

در کونگ اِلو شماری از رهبران جنبش مقاومت نوردیک اقامت دارند و بنابراین فعالیت آنها در این منطقه چشمگیر است. سال گذشته نیز کمون کونگ اِلو از مقامات قضایی خواستار ممنوعیت حضور این سازمان در اماکن عمومی شد اما با این درخواست موافقت نشد.

جنبش مقاومت نوردیک علاوه بر کونگ الو در چند محل دیگر نیز اجازه تظاهرات در اول ماه مه گرفته است.

در پی نا آرامی‌هایی که در گذشته در جریان تظاهرات جنبش مقامت نوردیک روی داده، دولت سوئد اعلام کرد که در مورد آزادی های مورد استفاده‌ی اینگونه سازمان‌ها بررسی‌هایی انجام خواهد داد.

میگوئل اودنر امیدوار است که وزیر امور اجتماعی سوئد که سخنران تظاهرات اول ماه مه سوسیال دموکرات ها در کونگ الو است سیاست دولت را در این زمینه اعلام کند.