2. Vad gör EU för att människor inte ska tigga på gatorna?

4:52 min

Silvia från Bulgarien är en av de romer som tack vare den fria rörligheten har kommit till Sverige för att tigga.

Romernas situation i hemländerna är fortfarande inte bra - de diskrimineras på flera områden i samhället och många av dem saknar därför utbildning, arbete och bostad. Men vad gör EU åt romernas situation egentligen?