Långvarig tvist

Tvist om lerbrytning i Skåne kan få ett slut

2:10 min

I dag väntas en dom i Mark- och miljööverdomstolen som kan innebära slutet på en över trettio år lång tvist kring brytning av kaolinlera utanför skånska Billinge.

Ett företag har upprepade gånger fått avslag på sin ansökan om miljötillstånd, bland annat för att det skulle kunna störa ett Natura 2000-område. För de boende i trakten har det varit en lång process.

– Jag är 44 år, och så länge jag minns har det diskuterats. Det är höga naturvärden som står på spel. Grundvatten och miljön över huvud taget för dem som bor där. Det är ett stycke ganska unik natur som finns däruppe, säger Lotta Andersson, som bor i Billinge.

Företaget Svenska kaolin fick 1998 tillstånd av regeringen att bryta kaolinlera på Billinge fälad i Eslövs kommun. Kaolin används främst vid pappers- men även porslinstillverkning.

Men miljötillstånd för verksamheten saknas fortfarande. För ett och ett halvt år sedan avslog mark- och miljödomstolen i Växjö ansökan. Domstolen ansåg att grundvattennivån i det intilliggande naturreservatet och EU-klassade Natura 2000-området Jällabjär skulle kunna påverkas, att transporter skulle störa och att halloysit skulle frigöras i luften – nanopartiklar som jämförts med asbest och som klassas som hälsofarliga.

– Vi bor här på grund av skönheten i naturen och på grund av tystnaden. Om vi är tysta en liten stund, så kan vi väl lyssna. Här hörs ingenting mer än de naturliga ljuden, säger Per Eckersten, vars fastighet ligger 50 meter från det område där företaget ansökt om att få bryta totalt 20 miljoner ton kaolinlera under 20 år.

Han har tillsammans med andra enskilda personer och bland annat tre skånska kommuner, länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket motsatt sig planerna vid domstolsförhandlingarna.

Men Svenska kaolins vd Lars Alm är försiktigt positiv inför dagens dom i Mark- och miljööverdomstolen. Han är övertygad om att företaget kan undvika de miljörisker som motparterna pekat på.

– De har vi full respekt för, och vi försöker leva upp till gällande lagstiftning, och sedan är det upp till domstolen att bedöma huruvida vi gör det eller inte, säger Lars Alm.

Per Eckersten hoppas att den flera decennier långa processen i och med dagens dom nu äntligen ska få ett slut.

– Jag är optimistisk att den faller ut till vår fördel, och jag skulle ifrågasätta de svenska myndigheterna, om det inte gör det, säger han.