Niondeklassare på Solberga fick ta med egen matsäck

1:35 min

En utebliven skollunch i Visby har lett till uppmärksamhet i sociala medier - det är niondeklassarna på Solberga som uppmanats att ta med sig matsäck idag.

Orsaken är att övriga högstadieelever är lediga på dagen för att  gå på en mässa på kvällen i stället.  Görel Robsarve Malmros, som arbetar med barn och unga, tycker inte att det är en bra lösning utan mejlade rektorn om vilka problem det kan föra med sig för en del. Och fick till svar att till nästa år ska man ordna med en annan lösning.