Klagomålen mot betallösningen Klarna ökar, men hur möter de kunderna?

15 min

Fakturor som försvinner eller inte dyker upp, konsumenter som tvingas starta konton, trots att det inte vill samt otydliga betalningsalternativ, gör att kunderna fortsätter att klaga på betalbolaget Klarna. Under förra året mer än fördubblades antalet klagomål hos Konsumentverket. Även Finans- och Datainspektionen får in klagomål från missnöjda kunder.