Första kvartalet

Sämre än väntat för Nordea

1:53 min

Nordea gjorde en vinst för det första kvartalet på 6,6 miljarder kronor och det var nära fyra miljarder kronor lägre än motsvarande kvartal för ett år sen. Men Nordeas vd Casper von Koskull tycker ändå att det går ganska bra.

– Det finns två ganska stora engångskostnader, om man tar bort dem och tittar på nyckeltalen utvecklas vi nog i rätt riktning. De underliggande intäkterna har gått upp sedan det senaste kvartalet och de underliggande kostnaderna har gått ner, säger han och fortsätter:

– På det sättet kommer vi att nå kostnadsmålen och vi har också fått ökad affärsaktivitet och med de åtgärder vi har tagit så det går det i rätt riktning.

I de engångskostnader som von Koskull tar upp ingår en reservation för en eventuell bot i Danmark för brister i bankens arbete mot penningtvätt. Just kampen mot penningtvätt är något som är ett av bankens huvudfokus framöver.

– Det är en fråga som vi tar på stort allvar. Vi har haft det som främsta prioritet under de senaste fyra åren. Vi har investerat mer än sju miljarder kronor enbart på penningtvätt. Vi har i dag mer än 1 500 som endast jobbar med det här, säger von Koskull och fortsätter:

– Vi är i en helt annan position nu än för fyra, sex år sedan. Det är dock något som vi, inte bara som enskild bank utan hela banksektorn, måste vidta åtgärder mot. Det är ett samhällsproblem, säger von Koskull.