Kommun- och regionfullmäktige

Riksdagsledamöter skolkar från lokala möten

1:18 min

124 av riksdagens ledamöter sitter också i kommun- eller regionfullmäktige. Men alla sköter inte sitt lokala uppdrag, visar Ekots genomgång.

I snitt har dessa ledamöter gått på lite mer än vartannat möte sedan valet och flera har uteblivit från alla sammanträden, enligt vår genomgång.

– Det är inte bra, självklart inte, säger Alexander Christiansson (SD), riksdagsledamot från Lerum.

Varför behåller du platsen?

– Förhoppningen var väl att se om det fanns någon möjlighet att kunna få till någon form av möjlighet medverka då och då. Hittills har det inte gått, så det är något som vi internt behöver se över, om det är så att vi ska sitta kvar, vi som sitter så här, säger Alexander Christiansson. 

Enligt Ekots genomgång har tio av de riksdagsledamöter som sitter på dubbla stolar inte varit med på något möte i kommunfullmäktige eller regionfullmäktige hittills under mandatperioden.

Precis som Alexander Christiansson hänvisar flera av dem till att sammanträdena äger rum i mitten av veckan och krockar därför med omröstningar och möten i riksdagen.

De 124 riksdagsledamöter som har dubbla uppdrag har i genomsnitt deltagit på 54 procent av mötena. När det behövs tar oftast en ersättare över.

Många av riksdagsledamöterna har kryssats in av väljarna i kommunfullmäktige, som sammanträder ungefär en gång i månaden.

En av dem är Liberalernas Juno Blom från Norrköping - som endast har närvarat en kort stund vid ett sammanträde.

– Jag är helt ny i politiken och i kommunen stod jag egentligen inte på valbar plats och så fick jag den äran att bli personkryssad. Då uppstår ett problem, säger Juno Blom. 

Men då du blivit inkryssad - finns inte en risk att du sviker en del väljare som hoppats på dig?

– Jo, absolut. Men däremot är det viktigt att de frågor jag är kopplad till, där är jag starkt bidragande till den lokala nivån i Norrköping, säger Juno Blom. 

Marie-Louise von Bergmann Winberg, professor emerita i statsvetenskap, tycker att det är ytterst beklagligt att tio riksdagsledamöter inte har gått på ett enda sammanträde på hemmaplan.

- Det är ytterst beklagligt. Man kan ju säga att det är ett svek mot de väljare som har valt in en, att man inte över huvud taget visat sig eller har tagit del i de förhandlingar och politiska frågor som är intressanta på hemorten, säger Marie-Louise von Bergmann Winberg.

Vad skulle kunna vara en acceptabel närvaro för en rikspolitiker som sitter lokalt?

– Samma som för övriga ledamötena 75-80 procent, alltså minst tre fjärdeldelar av mötena, säger Marie-Louise von Bergmann Winberg.

Men von Bergmann Winberg är kritisk till att riksdagsledamöter väljer att sitta på dubbla stolar.

– Jag tycker att det rimliga vore, när röstresultaten är klara, att man då, om man konstaterar att kommit in på dubbla nivåer eller rent av tredubbla nivåer, att man prioriterar och tar emot det uppdrag där man tror att man kan göra den största insatsen.

En av dem som - efter 16 år - valt att lämna sin plats i kommunfullmäktige är Kristdemokraten Magnus Jacobsson i Uddevalla, som blev riksdagsledamot i höstas.

– Jag fick väldigt mycket stöd av väljarna. Men efter samtal med min gruppledare hemma kunde vi bara konstatera att jag kommer inte kunna sköta båda uppdragen och då fick jag faktiskt lämna fullmäktige. För mig var det faktiskt lite jobbigt.

Vad gäller ekonomisk ersättning så betalar en del kommuner ut en fast ersättning, oavsett om ledamoten deltar i möten eller inte, medan andra bara betalar ersättning vid närvaro.