Novus väljarbarometer

Stor osäkerhet bland väljarna inför EU-valet

2:26 min

Miljöpartiet tycks ha bromsat sitt fall i väljaropinionen inför EU-valet den 26 maj.

Se grafik på väljarbarometern

Fortfarande ligger MP nästan fem procentenheter under valresultatet 2014, men noterar en uppgång med 1,4 procentenheter jämfört med mars, i Novus väljarbarometer.

Uppgången beror på att partiet har en fördel jämfört med andra partier i valet, säger Torbjörn Sjöström, som är vd på Novus.
  
– Det är egentligen två partier som har det lite lättare i det här valet. Det är framför allt Miljöpartiet eftersom miljön är en internationellt viktig fråga. Det är där man löser den globala miljökrisen, säger Torbjörn Sjöström. 

– Men även Sverigedemokraterna vinner lite på det här just utifrån en antiglobaliseringskraft som finns inom det partiet, säger han. 
  
Miljöpartiet får 10,6 procent av väljarsympatierna i aprilmätningen, vilket alltså är en svag uppgång, men fortfarande nästan fem procentenheter lägre än i EU-valet 2014.

Sverigedemokraterna noterar 13,7 procent, en liten nedgång jämfört med föregående månad, men fyra procentenheter högre än valresultatet 2014.

Moderaterna backar en knapp procentenhet till 12, 6 procent vilket än lägre än i förra EU-valet. Liberalerna får 5,3 procent, Kristdemokraterna 9,7 och Centern 7,4 procent.

Socialdemokraterna får 24,8 procent, vilket är ungefär detsamma som i förra valet medan Vänsterpartiet får 11,1 procent, att jämföra med 6,3 procent 2014.

Benägenheten att våga rösta på uppstickarpartier brukar vara större i EU-valen, jämför med i riksdagsval. Men så tycks det inte vara den här gången.

Feministiskt initiativ är nere på 1,1 procent. Piratpartiet, som åkte ur EU-parlamentet 2014, får 1,9 procent.

Utbrytarna ur Miljöpartiet, som kallar sig "Vändpunkt", återfinns bland övriga partier, som samlar 1,9 procent.  

– Finns man inte i det offentliga rummet, och det offentliga rummet är faktiskt traditionell media, så har man väldigt svårt att nå ut till väljarna, Torbjörn Sjöström. 
 
Andelen osäkra väljare är fortsatt stor och bara 46 procent uppger att de är absolut säkra på att de kommer att rösta.

23,6 procent är osäkra på vilket parti de ska rösta på. Kvinnor är mer osäkra än män, ungdomar osäkrare än de lite äldre.

En orsak till väljarnas osäkerhet är att EU:s inflytande är oklart, säger Torbjörn Sjöström.

– Vad EU faktiskt gör och vilken faktisk påverkan man har i Sverige är ju ganska oklart. Man använder ordet EU lite när det passar utifrån ett svenskt inrikespolitiskt perspektiv, säger Torbjörn Sjöström. 

– Men det är väldigt svårt att göra en koppling mellan det faktiska EU-inflytandet och vår reella vardag. Det drar ner valdeltagande och det ökar också osäkerheten bland de väljare som ska gå till valurnorna om en månad.