Glädje bland grannar efter nej till kaolinbrytning

2:07 min

Många Billingebor andas ut efter Mark- och miljööverdomstolens nej till kaolinbrytning.

Även Mark- och miljööverdomstolen säger nej till brytning av kaolinlera utanför Billinge i Eslövs kommun. Framför allt anser domstolen att påverkan på ett intilliggande Natura 2000-område skulle bli för stor. 

– För oss är det helt fantastiskt. Vi är gråtfärdiga efter den pressen som vi har haft under så fruktansvärt lång tid. Det är sedan 1984 egentligen, och det släpper nu. Det är helt underbart, säger Per Eckersten, som bor precis intill det tänkta brytningsområdet.

Redan på 1980-talet hittades den stora fyndigheten av kaolin på Billinge fälad – ett i dag stycke orörd natur. Kaolin används främst vid pappers- och porslinstillverkning, och i dag importeras all råvara. Företaget Svenska kaolin fick för drygt 20 år sedan regeringens tillstånd att bryta leran, men företagets ansökan om miljötillstånd för verksamheten avslogs i dag ännu en gång av Mark- och miljööverdomstolen.

Domstolen anser bland annat att brytningen skulle ge för stor påverkan på det EU-klassade Natura 2000-området Jällabjär som ligger precis intill, och att utsläpp av fosfor och ämnet halloysit i Rönne å inte kan tillåtas. För Svenska kaolin, som lagt ner många miljoner på processen, var det en ovälkommen dom.

– Det är klart att det är en besvikelse för oss. Vi hade inte dragit det så här långt om vi inte trott att vi skulle kunna få ett positivt besked av domstolen, säger Lars Alm, vd för Svenska kaolin.

Enligt Lars Alm är det tveksamt om domen kommer att överklagas till Högsta domstolen men han säger att man inte hunnit diskutera det än.

De boende i trakten vågar ändå andas ut nu, säger Per Eckersten.

– Vi kommer att fira, men vi vet ännu inte riktigt när.