Kulturtolkar ska underlätta för nyanlända i Karlstad

1:35 min

Nu erbjuder Karlstads kommun kulturtolkar på Kontaktcenter i Bibliotekshuset. Kulturtolkarna kommer att vara på plats varje torsdag eftermiddag för att guida nyanlända Karlstadsbor rätt i kommunens verksamhet.

Kommunalrådet och liberalen Niklas Wikström tror att kulturtolkarna kommer att få stor betydelse för många nyanlända.

– Det har funnits ett behov, inte bara av språket men även att förstå hur samhället fungerar. Vad är skillnaden mellan en förskola och en öppen förskola, till exempel. Det kanske känns som en självklarhet för oss men så är det inte för alla. Då är det lättare för kulturtolkaren att förklara det, säger han.