Ingen ny brandstation i Ronneby i nuläget

0:37 min

Ronnneby kommun väljer att inte utreda om det är möjligt att bygga en ny brandstation i Ronneby.

Situationen på brandstationen har diskuterats sedan nittiotalet och i nuläget är det mycket som inte fungerar som det ska. Bland annat är ventilationen så dålig att det påverkar arbetsmiljön för brandmännen.

I mitten av mars lämnade den politiska ledningen i Räddningstjänsten Östra Blekinge in ett önskemål om att både en nybyggnation och en ombyggnad av den befintliga skulle utredas.

Kommunstyrelsen i Ronneby har valt att lägga 200 000 kronor på att ta fram ett förslag för förändringar av den gamla stationen, men möjligheten till en ny station utreds alltså inte.

I protokollet kan man se att politikerna i kommunstyrelsen inte eniga i beslutet.