EU-valet 2019

Karin Karlsbro (L): Därför vill vi höja EU:s budget

2:16 min

Liberalerna vill ha mer EU och höja unionens budget.

– Vi måste klara av att lösa de stora problemen, säger Liberalernas toppkandidat Karin Karlsbro.

– Vi är Sveriges Europavänligaste parti därför att vi är övertygade om att vi behöver ett starkare EU, ett bättre och fördjupat samarbete för att lösa en rad utmaningar. Vi måste hantera klimatkrisen, vi måste bekämpa brottslighet, vi måste garantera Europas konkurrenskraft. Sen ska naturligtvis ingen betala mer i medlemsavgift än vad som är nödvändigt, det är en förhandlingsfråga, säger Karin Karlsbro. 

Sverige betalade 40 miljarder i medlemsavgift till EU 2018. De flesta andra svenska partier är överens om att EU:s budget måste krympa när Storbritannien lämnar unionen. Liberalerna däremot har i EU-parlamentet röstat för en ökad EU-budget där en del av intäkterna ska komma från nya EU-skatter på till exempel plast.

Det brittiska utträdet kommer att innebära att den svenska medlemsavgiften kommer att öka med minst 15 miljarder kronor enligt EU-kommissionens beräkningar. Liberalerna är alltså öppna för att Sverige ska betala mer.

Tror du att svenska folket är beredda att betala mer i medlemsavgift?

– EU står inför en rad stora utmaningar. Ska vi till exempel kunna bekämpa brottslighet, ska vi kunna satsa på forskning när det gäller klimatutmaningar.

Men frågan var ju om du tror att du har svenska folket med dig?

– Vi ser ju en stor oro inför de här stora globala utmaningar som även Sverige måste kunna hantera. Om Sverige hade kunnat hantera de ensamt så hade ju det varit enkelt. Men nu är det ju så att vi sitter i samma båt som Europas länder. Och vi behöver samarbeta. Samarbetar vi inte så kommer vi inte att kunna lösa det här. Återigen, förslaget om 15 miljarder är ett förslag från kommissionen, vi har inte sagt någon siffra, säger Karin Karlsbro (L).

Inför EU-valet 26 maj frågas de svenska toppkandidaterna ut av programledarna Monica Saarinen och Olle Wiberg i P1-morgon.