Djurförsök

Etiken saknas i de djurförsöksetiska nämnderna

1:52 min

Alla djurförsök i Sverige ska prövas av en etisk nämnd som ska väga djurens lidande mot den nytta som försöket kan ha. Men den här etiska diskussionen uteblir ofta visar flera studier.

Elin Weber är etolog och ledamot i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, hon tycker att nämndernas arbete behöver ses över. 
 
– Gör vi det uppdrag som det är tänkt att vi ska göra. Görs den etiska avvägningen verkligen på det sätt som det är tänkt. Det är väldigt sällan vi diskuterar om försöket verkligen är nödvändigt. 

Elin Weber har arbetat i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd i ett år, under den tiden har inget djurförsök stoppats av nämnden. Däremot har forskare fått skriva om sina ansökningar när något varit oklart.

De djurförsök som görs i Sverige ska vara etiskt försvarbara och i allmänhetens intresse. Därför finns de etiska nämnderna och hälften av ledamöterna i nämnderna är lekmän som representerar allmänheten och djurskyddsorganisationer.

Men studier visar att det ofta är svårt för dem att göra sig hörda i nämndernas diskussioner. Det berättar Helena Röcklinsberg som är djuretiker vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

– Det är tyvärr mycket forskning som visar att det lekmännen för fram som etiska tankar eller förslag på att tänka på ett annat sätt, det tas inte så väl hand om alla gånger. Därför att de inte har uttryckt sig på rätt sätt eller för att man inte har den traditionen heller att lyssna lika mycket på alla, utan man lyssnar mer på forskarna än på lekmännen.

 

 

Referenser: Tjärnström E. et al 2018 "Emotions and Ethical Decision-Making in Animal Ethics Committees". Animals 17 oktober 2018. doi: 10.3390/ani8100181.

Svärd, P-A. Normative dilemmas i Swedens ethical review policy for animal experiments. Global journal of animal law, 2017 Vol 5, No 2.