EU-valet 2019

Sara Skyttedal: Vi riskerar att få en stor maktförflyttning

2:01 min

Idag frågades Kristdemokraternas toppkandidat, Sara Skyttedal, ut inför EU-valet 26 maj.

Hon talade om Kristdemokraternas farhåga att det ska bli en maktförflyttning när det gäller välfärden, till följd av den så kallade "sociala pelaren".

– Den banar väg för att EU ska ha synpunkter på sådant som barnomsorg, löner, pensioner. Väldigt stora delar av välfärden är nu uppe för EU att lägga sig i och det tycker vi är helt fel, säger Sara Skyttedal.

Den sociala pelaren är 20 målsättningar om social trygghet på olika områden bland annat en lön man kan leva på och tillgång till barnomsorg.

Genomförandet av de 20 målen är upp till varje medlemsland och är inte bindande. De länder som inte lever upp till målen får inga straff eller sanktioner.

Varför är sociala pelaren dålig?

– Vi tycker att vi i Sverige ska ha fullt utrymme att utforma de välfärdssystem som vi tycker är bra här, utan att vara bakbundna av Brysselbyråkrater, säger Sara Skyttedal.

När det gäller utrikespolitiken däremot vill Kristdemokraternas Sara Skyttedal snarare ge EU mer makt.

– Vi ser att väst är ganska svagt just nu. USA har trätt tillbaka på världsscenen och vi tycker att det är viktigt att det finns motpoler särskilt i tider som länder som Kina och Ryssland ökar sin intressesfär även på europeiskt territorium. Vi menar att när det gäller den gemensamma utrikespolitiken så skulle man behöva mer muskler inom vissa områden.