Fråga i EU-valet

Säpo: Nej till europeisk terroråklagare

1:55 min

Flera svenska partier driver inför EU-valet kravet på en europeisk åklagarmyndighet som ska arbeta mot terrorism. Men Säkerhetspolisen säger blankt nej.

– Det här är inte ett förslag som vi kan ställa oss bakom. Vi ser att det finns risk att vår verksamhet och verksamheten för att bekämpa terrorism kommer att försvåras, säger Charlotte von Essen, biträdande chef för Säkerhetspolisen.

I höstas föreslog EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker att EU:s åklagarmyndighet som ska sjösättas nästa år, ska få ett utvidgat mandat, att inte enbart arbeta mot bedrägerier med EU-medel, utan att även kunna leda utredningar och väcka åtal i terroristmål.

Ännu har inga EU-länder nappat på förslaget, men trots det lyfter nu tre partier – Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna – frågan inför EU-valet. Vi hör Tomas Tobé, som är Moderaternas toppkandidat. 

– Eftersom vi vet att terroristerna kan ha kopplingar till flera länder samtidigt, så är förhoppningen att vi kan få bättre utredningar och undvika att få fler terrordåd, säger Tomas Tobé.

Men den svenska säkerhetspolisen ser stora risker om en europeisk åklagare får rätt att ta över utredningar, och begära in underrättelseinformation från nationella myndigheter. Utbytet av information bygger på tillit och risken är att myndigheter inte vågar dela med sig av känsliga uppgifter, säger biträdande Säpochefen Charlotte von Essen.

– Är det så att vi inte äger informationen själva utan någon säger till oss att vi är tvungna att lämna ut, då riskerar samverkan att försvåras och att vi till slut inte får information då från andra partners.

Och i dag finns redan väl fungerande kanaler för utbyte av underrättelseinformation via Europol och via EU:s åklagarsamarbete Eurojust, och det finns därför helt enkelt inget behov av en ny överstatlig myndighet, anser Säpo som även yttrat sig till regeringen i frågan.

Säpo ger alltså bakläxa till de tre borgerliga partier som driver frågan inför EU-valet.

Säpos Charlotte von Essen menar att förslaget även skulle försvåra Säpos nära samarbete med de svenska åklagare som arbetar med terrormål.

– Vi befarar att en europeisk åklagarmyndighet inte kan leva upp till den närhet som krävs i vårt arbete med åklagarna. Vi behöver få snabba beslut, tidskritiskt kan det vara, säger Charlotte von Essen.