1000 personer på Arla tvingas gå

Arla Foods tänker lägga ned var tredje anläggning i Sverige när den största rationaliseringen någonsin genomförs inom mejeri-branschen.
Totalt försvinner 1000 arbetstillfällen, varav 450 i Sverige. Bland de sju svenska mejerier som planeras att läggas ner finns Borgholm, Västervik, Åseda och Stånga på Gotland. Orsaken till nedläggningarna är att Arla vill koncentrera verksamheten till större enheter.