Kontaktuppgifter P4 Västmanland

P4 Västmanland 
Sveriges Radio 
Mäster Ahls Gata 6 
Box 850 
721 22 Västerås

Växel: 021-495 25 00
Nyheter: 021-495 25 30

p4vastmanland@sverigesradio.se  
sporten.vstm@sverigesradio.se