"Biologisk mångfald avgörande för vår existens"

2:25 min

En miljon växt- och djurarter är utrotningshotade, något som har konsekvenser för människan. Det säger Torbjörn Enehard, svensk expert i FN:s mångfaldspanel.

Så mycket som en miljon arter av växter och djur hotas av utrotning, vissa så snart som inom några årtionden. Idag kom summeringen av flera års forskning från FN:s panel för biologisk mångfald IPBES.
Den mörka utvecklingen hotar också mänskligheten, säger en av panelens svenska deltagare,Torbjörn Ebenhard:

– Det här har konsekvenser för människan. Det är inte bara att vi blir av med lite andra arter på jorden, sen är det frid och fröjd, utan det här är livsavgörande för vår existens på jorden, att vi har den biologiska mångfalden, och nyttorna vi får av mångfalden, säger Torbjörn Ebenhard, zooekolog och svensk expert i FN:s mångfaldspanel.

När naturens nätverk av arter glesas ut, så rubbas också grunden för människors försörjning, hälsa och livskvalitet.

Rapporten från mångfaldspanelen IPBES , där experter från hela världen sammanställt en mängd forskarstudier, bekräftar en mörk bild av framtiden för många djur och växtarter: En tredjedel av havets däggdjur är hotade, lika stor del av korallreven och 40 procent av kräldjuren, för att ge några exempel.

Tempot i artutrotningen är nu högre än hittills under mänsklighetens existens, och det accelererar. Klimatförändring väntas skynda på ytterligare, liksom spridningen av invasiva arter. Men framför allt beror utrotningen på att människan överutnyttjar resurser, säger Torbjörn Ebenhard:

– Det handlar om hur många fler vi blir, hur mycket vi konsumerar per person, hur vår ekonomi och han del har vuxit, hur mycket energi vi gör av med, hur mycket gödsel vi använder i jordbruket. Vi har en stor uppsättning kurvor som alla visar på den ekonomiska utvecklingen som givit oss ett enormt välstånd men som också har en baksida, säger Torbjörn Ebenhard.

En slutsats är att den globala ekonomin behöver bli mer hållbar och till exempel utesluta subventioner till ohållbart fiske eller gruvdrift, samt att vår konsumtion behöver ses över:

– Det är en rörelse som finns idag när det gäller klimatet, att folk blivit klimatmedvetna. Vi reser mindre vi tänker på vilken energi vi konsumerar och hur vi konsumerar. Men för biologisk mångfald finns inte det där tänket än.