Nya datalagringslagen utmanas av Bahnhof

2:19 min

I dag träffade inrikesminister Mikael Damberg (S) telekom-operatörer, polischefer och tillsynsorgan inför den nya lag om datalagring som riksdagen beslutar om inom kort. Damberg var nöjd efter mötet.

– Det var ett konstruktivt möte med branschen där vi inte diskuterade den lagstiftning som nu ligger på riksdagens bord, för den måste ju riksdagen fatta beslut om, men min utgångspunkt är att man också kommer att följa den lagstiftning som kommer och det gäller att jobba med den på ett så klokt sätt som möjligt.

Bakgrunden är den så kallade Tele2-domen från 2016, där EU-domstolen gick emot Post- och Telestyrelsen med dess krav på datalagring och gav Tele2 rätt att sluta lagra uppgifter om kundernas telefon- och datatrafik. Konsekvenserna blev stora för både polisen i dess brottsbekämpning, men också för Säpo i kampen mot terrorism.

Den svenska lagen utreddes och ett nytt förslag, som anses ligga i linje med EU:s krav på skydd av den personliga integriteten togs fram.

I förslaget till riksdagen skriver regeringen, citat - En lagringsskyldighet som är begränsad till ett antal uppgiftsslag, förbud mot lagring utanför EU och förslaget att åklagare ska fatta beslut enligt inhämtningslagen förväntas stärka integritets- och personuppgiftsskyddet - slut citat.

Men telekomföretaget Bahnhofs vd Jon Karlung, som tidigare varit kritisk till de förändringar som föreslagits, är fortfarande inte övertygad om att företaget kommer att följa den nya lag som är tänkt att träda i kraft den 1 oktober. Inte så länge en begäran om att få ut uppgifter inte föregås av en domstolsprövning.

– Om det här förslaget blir verklighet och man inte kräver någon domstolsprövning, så kommer vi i så fall att överklaga det här till Europadomstolen där exakt det här förslaget tidigare fällts.

Så sista ordet om datalagring i Sverige är alltså inte sagt?

– Nej, jag tycker inte det. Och det handlar inte om några fantastiskt stora korrigeringar som man behöver göra utan rikta in sig på det här med rättssäkerhet vid själva utlämnandet.