Ruth Bader Ginsburg, kvinnokämpe i USA:a högsta domstol, är i Sverige

8:40 min
  • Ruth Bader Ginsburg är just nu på besök i Sverige , bland annat för att det i år är 50 år sedan hon utnämndes till hedersdoktor vid Lunds universitet.
  • Den nu 86-åriga Ginsburg tillbringade i början av 60-talet ett par år som gästforskare i Lund och har sedan dess haft kontakt med Sverige.
  • Hör Kjell Åke Modéer, professor emeritus i rättshistoria vid Lunds Universitet och Ginna Lindberg, ekots utrikeschef.