Förändrat lyssnarbeteende förändrar utbudet

Den 30 juni kommer vi på Sveriges Radio att förändra vårt musikutbud på webben. Kanalerna P2 Klassiskt, P2 Världen och P3 Star slutar sändas. Det kommer inte heller att sändas några julkanaler på webben från och med i år. Anna-Karin Larsson, musikansvarig på Sveriges Radio förklarar förändringen.

Det är inte alltid lätt att göra förändringar, innehåll vi sänder skapar starka band både för oss som jobbar med utbudet i Sveriges Radio men förstås också hos våra lyssnare. Men vi lever också i en tid när vi ser stora förändringar på den globala ljudmarknaden som vi måste ta hänsyn till.

Det har hänt mycket när det gäller människors musikkonsumtion jämfört med hur det såg ut för tio år sen. Lyssning i lurar är ett självklart inslag i folks vardag och ljudet är i fokus oavsett om det gäller att ta del av poddar eller att lyssna på musik. Streamingtjänster och lyssning på FM-radio är fortfarande starkt, däremot ser vi att publiken inte längre har samma behov av unika, nischade kanaler som när vi på Sveriges Radio startade våra webbkanaler i början av 2000-talet.

Det är just det som gör att vi nu genomför denna förändring i vårt utbud, vi lyssnar inte på musik på samma sätt. Men mycket av den musik som idag sänds i de webbkanaler som vi nu slutar sända i webbkanaler kommer att finnas kvar även framöver, i olika former i Sveriges Radios utbud.

- P3 Star har ett musikutbud som till stor del täcks av utbudet i P3 dagtid. P3 spelar ny musik och många av dem är hits. Sveriges Radio har just nu ett pågående utvecklingsarbete när det gäller hur vi på bästa sätt ska ha ett utbud som tilltalar unga. Vi kommer att fortsätta arbetet med den pågående digitala förflyttningen mot den unga publiken, både vad gäller utbudet av poddar och av musik.

- P2 sänder musik dygnet runt när man lyssnar digitalt via Sveriges Radios app och webb. Den möjligheten fanns inte när P2 Klassiskt startade och behovet av en parallell digital kanal för klassisk musik har därmed minskat. P2 innehåller förutom den klassiska musiken också jazz samt folk- och världsmusik.

- P2 Världens utbud finns kvar i programmet Klingan och i P2 Live Folk- och världsmusik. Även programmet Kalejdoskop rymmer en hel del folk- och världsmusik.

- Slutligen, istället för att ha enskilda webbkanaler med julmusik kommer vi öka andelen julmusik i både P2 och P4 under advent.

Sveriges Radio ska finnas där publiken finns och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt utbud för att ta tillvara publikens behov och samtidigt uppfylla vårt uppdrag. Som modernt medieföretag behöver Sveriges Radio vara flexibelt och förstå hur utvecklingen i samhället ser ut och hur nya medievanor påverkar publikens behov.

Vi förstår att inte alla kommer tycka att denna förändring är bra, men vi tror att de förändringar vi gör inom ramen för kvarvarande kanaler kommer att möta upp till de allra flesta behov som ni, våra lyssnare har idag. Vi kommer i alla fall göra vårt bästa.

Anna-Karin Larsson
Områdeschef, Musik