LÄR ENSAMKOMMANDE OM SVENSKA NORMER

Strömsund i centrum för omtalat integrationsprojekt

2:03 min

Strömsunds omtalade integrationsprojekt Best Practice ger ringar på vattnet i resten av landet.

Projektet handlar om att förbättra ensamkommande flyktingbarns introduktion i det svenska samhället. Bland annat har det pedagogiska materialet Normer och värden i vardag, skola och samhälle tagits fram.

– Om vi inte vågar presentera våra svenska normer och värden och vad vårt samhälle ska stå för, hur ska man då som nyanländ kunna ta till sig samhället och förstå det?, säger Ylfva Wistrand, som har jobbat med projektet i snart tre år.

Materialet har testats av elever och lärare i Strömsund, Östersund, Skövde och Sollefteå. Att sprida kunskaperna har varit en del av projektet. I sommar kommer resultaten att presenteras i Almedalen.

– Strömsunds kommun har ju generellt fått god renommé över landet för våra integrationsprojekt och då ska vi också sprida de kunskaperna och erfarenheterna, säger Ylfva Wistrand.