Högskolan fick negativa besked

Mälardalens högskola får inte utfärda magisterexamen i informatik som den hade ansökt om.
Det har högskoleverket beslutat. Högskoleverket anser att högskolan inte har tillräcklig ämnesdjup och inte heller den bredd med disputerade lärare som krävs för en magisterutbildning.