Ramadan

Skolelever fastar under Ramadan: "Svårare att klara skoldagen"

0:50 min

Allt fler grundskoleelever fastar i skolan under Ramadan, trots att det inte är obligatoriskt enligt islam. Det här märker man av på Alsalamskolan i Örebro, där rektorn menar att det påverkar skoldagen negativt.

Den muslimska högtiden ramadan har börjat, en högtid när man fastar så länge solen är uppe.
Och det blir vanligare att elever i grundskolan fastar, trots att det enligt islam inte är obligatoriskt innan puberteten.

Det här märker man av på Alsalamskolan i Örebro där Hussein Aldaoudi är skolchef.

– Om de fastar så påverkar det väldigt mycket deras förmåga att klara skoldagen, säger han.