Ny avhandling

Riksbankens obligationsköp har haft effekt

2:01 min

Kommunerna har fått sänkta räntor på sina obligationslån efter Riksbankens gigantiska köp av statsobligationer. Det här konstateras i en uppsats från Örebro universitet.

– Tanken är ju att de här statsobligationsköpen ska spilla över i lägre räntor i övrigt i ekonomin. Och givet att räntan har fallit så kommer det att stimulera ekonomin. Så jag skulle säga att det här har haft önskad effekt, säger en av författarna till uppsatsen, professor Pär Österholm.

Riksbanken har sen 2015 köpt statsobligationer för över 300 miljarder kronor och utöver att sänka reporäntan till minus så är obligationsköpen ett annat sätt att få ner räntenivån i landet. Och lägre räntor gör det billigare att låna till investeringar och fler investeringar bidrar till ökad fart i ekonomin - och stigande inflation - just det som har varit Riksbankens målsättning de senaste åren.

Undersökningen, som gjorts vid den nationalekonomiska institutionen i Örebro, och som är en del av en doktorsavhandling, visar tydligt kopplingen mellan Riksbankens köp av statsobligationer och räntan på kommunobligationer.

– Ja, det vi ser är att dagar när Riksbanken har annonserat nya obligationsköp så har räntor fallit.

Det som har undersökts är obligationer som getts ut av Kommuninvest som ägs gemensamt av 277 kommuner och elva landsting och regioner. Och att Riksbankens köp av statsobligationer lett till lägre ränta på Kommuninvests obligationer har i sin tur lett till lägre ränta på de lån som kommunerna tagit via Kommuninvest.

Ja, de har fått en förmånligare miljö att verka i när de ska göra sina investeringar.

Och det i sin tur har gagnat kommuninvånarna och de lokala företagen?

– Ja, givet att kostnaderna har minskat för kommunens investeringar, så är det en rimlig slutsats.

Men Riksbanken har ju nu fattat beslut att börja avveckla sitt stora obligationsinnehav och det leder förmodligen till ett något högre ränteläge och då också dyrare lån för kommunerna.

– Ja, något dyrare borde det ju innebära att det blir men det allmänna ränteläget kommer ju att vara lågt inom överskådlig framtid. Så det blir ingen räntechock för kommunerna även vid ett minskat obligationsinnehav hos Riksbanken, säger professor Pär Österholm.