EU-bidragen

Svenska projekt delar på miljarder i EU-bidrag

2:19 min

Sveriges Radio har granskat bidrag från fyra struktur- och investeringsfonder som delar ut en stor del av EU:s bidrag. Totalt har Sverige fått drygt 21 miljarder kronor från fonderna under de senaste fem åren.

Varje år fördelar EU omkring över 1 500 miljarder kronor till projekt inom unionen. Sverige hör till de länder som får minst bidrag i relation till vad vi betalar i EU-avgift. Under den senaste mandatperioden har vi betalat mellan 24 och 44 miljarder kronor till EU varje år och fått mellan 10 och 12 miljarder kronor tillbaka i form av bidrag.

Sveriges Radio har granskat bidrag från fyra struktur- och investeringsfonder som svenska projekt får pengar från. Totalt handlar det om drygt 21 miljarder kronor mellan åren 2014 och 2018.

Från regionala utvecklingsfonden får svenska projekt drygt 6,5 miljarder, från socialfonden nästan 5 miljarder och från havs- och fiskerifonden får vi en halv miljard kronor till svenska mottagare. 

Störst av dessa fonder är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, varifrån vi har fått nästan 10 miljarder till 670 000 beviljade stöd. För många är bidragen helt avgörande för verksamheten.
 
– Pengarna är, som systemet ser ut, helt nödvändiga, säger Magnus Palmgård, rådgivare åt Hagelsrums gård i Hultsfreds kommun. 

– Utan EU-stöden skulle hela lantbruket gå under om vi inte höjde produktpriserna till konsument. Det är ju en orsak till att de finns, att konsumenterna får ett lägre pris i butik och betalar en del av maten via skattsedeln, säger Magnus Palmgård.

Det skulle absolut innebära stora förändringar om inte de här bidragen från EU fanns, det menar Andreas Mattisson, chef för EU-programenheten på Jordbruksverket.

– Det skulle givetvis påverka jordbruksföretagen, men jag tror den stora påverkan långsiktigt är att vi skulle få ganska stora förändringar i vårt odlingslandskap.

– Vi skulle nog se en del igenväxning, en del nedläggning av jordbruksmark i de svårare delarna av landet. Jag tror också att vi nog skulle ha svårt att nå flera av de miljömål riksdagen beslutat vi ska jobba för, säger Andreas Mattisson.