Åklagaren: Min uppfattning har stärkts

Tidigare Kina-ambassadören delgiven misstanke om brott

1:50 min

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har nu delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai.

Uppgifterna bekräftas av åklagaren Hans Ihrman som leder förundersökningen mot Anna Lindstedt.

– Hittills så har utredningen stärkt mig i min uppfattning att de misstankar som finns är välgrundade och därför så har jag formulerat en beskrivning av den misstänkta gärningen som också har delgivits i samband med förhör.

I centrum för utredningen står de möten som ägde rum i Stockholm i januari i år. Mötena arrangerades enligt uppgift av den dåvarande Kina-ambassadören Anna Lindstedt och bland deltagarna fanns Angela Gui, dotter till Gui Minhai och kinesiska affärsmän.

Enligt Angela Gui var syftet med mötena att diskutera en lösning på fallet med hennes fängslade far.

Efteråt har händelsen och ambassadörens agerande kritiserats av UD, som sagt att varken utrikesministern eller andra personer på UD som arbetar med fallet Gui Minhai kände till mötet i förväg.

Åklagaren Hans Ihrman vill inte berätta om vad de konkreta misstankarna mot Anna Lindstedt består i men säger att det misstänkta brottet, egenmäktighet i förhandling med främmande makt, handlar om att en person som företräder Sverige överträtt sina befogenheter.

– Typiskt sett handlar det om att en person som är officiellt ombud för Sverige och Sveriges intressen godtyckligt agerar, utan att ta hänsyn till gällande spelregler. I det här fallet ett viktigt konsulärt ärende, säger Hans Ihrman.

Från UD har man sagt att ingen som har arbetat med det här specifika diplomatiska ärendet har känt till ambassadörens agerande, kan du säga något om vad utredningen har kunnat visa i den frågan?

– Jag kan inte gå in på de svar som har lämnats men ett stort antal personer har lämnat sina synpunkter på detta men det kommer redovisas när utredningen är klar.

Finns det fler person som på något sätt är misstänkta förutom den person som formellt delgivits misstanke?

– Det vill jag inte heller kommentera i det här läget.

Ekot har sökt Anna Lindstedts försvarsadvokat, utan resultat. Tidigare har han uppgett att Anna Lindstedt förnekar brott och välkomnar utredningen.

När förundersökningen kan tänkas vara klar kan åklagaren Hans Ihrman i dagsläget inte lämna några besked om.

– Det är svårt att säga om vi är i början av slutet, eller om vi närmar oss slutet. Vi har genomfört ett stort antal förhör och börjar få en klar bild, men det finns en del åtgärder kvar att göra, säger Hans Ihrman.