Sveriges växthusutsläpp ökade 2018

0:45 min

Växthusutsläppen i Sverige ökade förra året med 0,9 procent. Om Sverige ska nå klimatmålen borde utsläppen istället minska med minst 5 procent per år.

Sveriges utsläpp av växthusgaser ökade förra året med 0,9 procent, enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror. Särskilt mycket ökade utsläppen från el – och fjärrvärme, där de fossila utsläppen steg med 10 procent. Under 2018 släpptes det ut 53,1 miljoner ton växthusgaser inom Sverige. 

Samtidigt publicerar Statistiska Centralbyrån statistik över utsläpp som visar på 63,8 miljoner ton, men då ingår också utsläpp från internationella transporter.

I båda fall är trenden att utsläppen i Sverige ökar. Industri och transporter har i stort sett oförändrade utsläpp mot förra året.

Om Sverige ska nå klimatmålet som riksdagen beslutat, borde utsläppen av växthusgaser minska med mellan 5 och 8 procent per år.