Pressmeddelande 2019-05-09

Sveriges Radio mest jämställda arbetsplatsen

Sveriges Radio har idag tilldelats Nyckeltalsinstitutets pris som Sveriges mest jämställda arbetsplats 2019.

– Det är förstås väldigt roligt och hedrande att vi får ta emot en sån utmärkelse. Vi arbetar målmedvetet med att vara en jämställd arbetsplats på alla olika områden. Att då få en utmärkelse som baseras på flera olika aspekter känns som ett kvitto på att vi arbetar på ett mycket bra sätt, säger Carolina Wikström, HR- och ekonomidirektör på Sveriges Radio.

– Att ge kvinnor och män lika möjlighet att utvecklas genom sitt yrkesliv är väldigt viktigt för oss. Vi är en stor arbetsgivare och vill förstås attrahera de bästa personerna inom alla delar av företaget oavsett kön, eller för den delen ur andra kompetensaspekter. Detta ger oss råg i ryggen för vårt fortsatta arbete, säger Carolina Wikström.

Priset ser till ett antal indikatorer om skillnaden mellan kvinnor och män inom personalområdet, bland annat löneskillnader, anställningsgrad, sjukfrånvaro och hur jämställd företagsledningen är. Sveriges Radio ligger genomgående högt och i vissa kategorier i den absoluta Sverigetoppen.

– Det är kvitto på det arbete vi gör inom företaget med aktivt deltagande av chefer, medarbetare, företagsledning och med bra stöd och strategier från vår väldigt kompetenta HR-avdelning ger resultat. Att vi är bäst ger oss förstås all anledning att fira för att sedan jobba vidare med att förbättra resultaten på alla indikatorer, säger vd Cilla Benkö.

Om priset

Utnämningarna baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas, med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning.

Läs mer om Nyckeltalsinstitutet och priset via deras hemsida: www.nyckeltal.se

Foto: Carolina Wikström, HR- och ekonomidirektör och Ann Holmgren, HR-strateg
Fotograf: Elin Ekström/Nyckeltalsinstitutet

För ytterligare information eller frågor: Carolina Wikström, HR- och ekonomidirektör, via växeln 08-784 5000, e-post carolina.wikstrom@sverigesradio.se  eller Claes Bertilson, presschef, 070-327 7807, e-post: claes.bertilson@sverigesradio.se

Swedish Radio most gender equal employer 2019 - English language version of the pressrelease as PDF below.