Miljöskador ersätts sällan

Sedan 1989 har svenska företag betalat in mer än 250 miljoner kronor till miljöskadeförsäkringen, men bara 6000 kronor har betalats ut på försäkringen.
Den som drabbas av ett företags miljöfarliga verksamhet, t ex får sitt vatten förgiftat, ska kunna få ersättning via miljöskadeförsäkringen om företaget inte kan betala. Hittills har bara 6000 kr betalats ut från den egentliga miljöskadeförsäkringen och ytterligare 2 miljoner kronor från saneringsförsäkringen, som tillkom för ett par år sen. Enligt miljödepartementet som nu tänker se över reglerna kan en förklaring till att så lite pengarna betalats ut vara att försäkringen bara täcker skador som är mer än tio år gamla.