Åsa Wikforss ny ledamot i Svenska Akademien

1:35 min

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, väljs in på stol nummer 7 i Svenska Akademien, meddelar Akademien.

Filosofen och författaren Åsa Wikforss blir ny ledamot i Svenska Akademin. 2008 blev hon en av de första kvinnliga professorerna i teoretisk filosofi i Sverige och verkar sedan dess vid Stockholms universitet. 

Filosofen Åsa Wikforss väljs in på stol nummer 7, den som Sara Danius lämnade för bara att par månader sedan.

Åsa Wikforss kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.