Jord

Forskare: Köpt jord gav finare plantor än hemgjord

2:15 min

Förr tillverkade många sin egen plantjord, men det är en kunskap som håller på att gå förlorad, säger Catarina Sjöberg lektor vid Göteborgs universitets trädgårdsutbildning.

Catarina Sjöberg har gjort vetenskapliga jämförelser mellan köpejord och plantjord som hennes studenter fått tillverka enligt ett gammalt trädgårdsmästarrecept.

I trädgårdsmästarreceptet ingick markjord, det vill säga jord uppgrävd direkt från marken, vanlig trädgårdskompost, lövmull, alltså komposterade löv samt kogödsel.

Den torvbaserade köpejorden visade sig ge de bästa plantorna.

– I den jorden växte plantorna och blev finast. Men de andra två jordblandningarna som vi testade producerade också fina plantor, helt okej plantor i alla fall som var i sådant skick att det var okej att plantera ut dem. Och de utvecklades väl efteråt och så, säger Catarina Sjöberg.

Men halterna av kväve var egentligen för låga i de egentillverkade jordarna och innehållet av fosfor och kalium alldeles för höga.

– Den köpta jorden hade bra balans mellan de olika näringsämnena. De jordarna som vi tillverkade var fruktansvärt obalanserade, men det gick bra ändå på de här snabba, korta kulturerna, berättar Catarina Sjöberg.

Plantjord som man köper brukar vara baserad på torv, men den här jorden innehåller ingen torv alls

– Nej, det är också så att torven binder kol där den ligger och släpper ut kolet när vi gräver upp den. Så det kan ju vara en anledning att försöka hitta alternativ till det, säger Catarina Sjöberg.

Enligt Ingrid Kyllerstedt på branschorganisationen Svensk torv skördas svensk torv bara i redan dränerad torvmark, där det redan läcker koldioxid. Efter torvtäkten måste marken återställas. Då upphör koldioxidläckaget, säger hon.