Kritik mot att utredning om kungahusets anslag dröjer

2:20 min

Före valet kom sex av riksdagens partier överens om att anslaget till kungahuset ska ses över.

Men regeringen har ännu inte tillsatt någon utredning - och nu får justitieminister Morgan Johansson kritik.

– Jag är besviken. När vi tar i hand på någonting, så ska det effektueras, och det får inte dras i långbänk. Dessutom, i förhandlingarna som föregick det här beslutet, så kom vi så långt att vi i praktiken vet vad vi vill ha. Då ska man se till att effektuera det, och göra det snabbt. Kom med en direkt utredning nu, säger Tuve Skånberg, som är Kristdemokraternas talesperson i konstitutionella frågor.

I maj förra året enades alla partier - utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet - i riksdagens konstitutionsutskott om att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning. Den ska analysera hur många allmänna flaggdagar det ska finnas - och en utgångspunkt är att det ska bli färre kungliga flaggdagar.

Det offentliga belöningssystemet - med ordnar och medaljer - ska också ses över, liksom anslaget till hovet.

Tanken är att kungahusets officiella åtaganden ska utföras av ett begränsat antal personer. Pengarna som hovet får från staten ska alltså inte öka i proportion till att fler medlemmar i kungafamiljen blir vuxna.

Men trots att det nu har gått ett år sedan uppgörelsen slöts, så har regeringen inte presenterat några direktiv, konstaterar Moderaternas gruppledare Tobias Billström.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Varför kommer vi inte framåt i den här frågan, som ju rör statsskickets grunder och som det fanns en bred enighet om i konstitutionsutskottet?

Beskedet från justitieminister Morgan Johansson är att riktlinjerna för utredningen snart är klara.

– Jag räknar med att ha kommittédirektiv färdiga i början på juni.

Varför har det tagit så lång tid?

– Vi har ju inte varit regering under hela hösten, utan vi tillträdde ju igen i slutet av januari. Sedan dess så har vi skrivit på dessa direktiv och många andra direktiv.

Men det går inte att skylla på att Sverige har haft en övergångsregering, enligt Tobias Billström.

– Övergångsregeringen är ju nu sedan flera månader historia.