Budgivning om skånsk filmfond

Det kan bli budgivning om Region Skånes filmfond. Det säger Film i Skåne, som numera fogar över Skånes filmfond.
Enligt Anna Britta Bromander på styrelsen för filmfonden är det pengar som slutligen styr var filmfonden placeras. Dom fyra miljoner som finns i filmfonden räcker inte långt och både i filmfonden i norr och i väst sätter kommunerna in mer pengar. Men i Skåne är det hittills bara Malmö kommun som har tagit beslut om att tillföra mer pengar. Malmö har även många andra fördelar enligt Anna Britta Bromander med närheten till Köpenhamn och ett redan rikt filmliv. Och vill de andra kommunerna vara med om kampen att bli säte för filmfonden så krävs det att även de är villiga att satsa pengar.