Rikare stat men allt fattigare kommuner

2:19 min

Det är kommunerna som får stå för notan när befolkningen åldras, samtidigt som stora barnkullar ställer krav på fler skolor.

Just nu står de inför investeringar på 160 miljarder vilket leder till ökad skuldsättning säger SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog, som efterlyste ett större ansvar från statens sida, när hon idag presenterade Sveriges kommuners och landstings ekonomirapport.

– Staten skulle behöva ta ett större ansvar för välfärdsbehoven. Det är ju inte så att det här är kommunsektorns eget åtagande utan det här är ju ett gemensamt ansvar som man måste ha mellan staten och kommunsektorn.

Landets 290 kommuner står inför inför stora investeringar. De närmaste tre åren kommer 1000 nya skolor och förskolor att byggas, men också 150 äldreboenden. Sammanlagt innebär det investeringar på 160 miljarder för kommunerna och deras bolag. Till stor del måste detta lånefinansieras säger Annika Wallenskog.

– Konsekvenserna blir att lånebördan ökar ganska kraftigt och vi ser de närmaste åren att lånen kommer att öka med ungefär 50 miljarder i kommunerna. Sedan kommer även regionerna att behöva öka sin lånebörda.

Trots att SKL:s vårprognos bygger på antaganden om skattehöjningar på i genomsnitt 13 öre, och på de ökade statsbidrag som ingick i uppgörelsen mellan regeringen, Liberalerna och Centern, så ökar underskottet alltså i kommunerna, men också i regionerna.

– Totalt sett, när det gäller verksamheten, så kan man se att det är jobbigt för rerionerna på väldigt många sätt.

Samtidigt som statens finanser är fortsatt goda, med överskott och avbetalningar på statsskulden, så växer den offentliga sektorns skuld på annat håll. Annika Wallenskog ifrågasätter om det är rimligt.

– Man kan fundera på om det är rimligt att vi får en allt rikare stat och en fattigare kommunsektor. Vad får det för konsekvenser i slutändan?