Tomelilla

Beslut om provborrningar sköts upp

1:44 min

Det blev återremiss när politikerna i Ystad-Österlenregionens miljöförbund idag tog upp ärendet om Scandivanadiums provborrningar i Tomelilla kommun.

Det är ärenden som rört upp mycket känslor i bygden, och det har jag stor förståelse för.

  • Gruvföretaget Scandivanadium har lämnat in två anmälningar om att de vill provborra efter vanadin i områden i Tomelilla kommun. 
  • Miljöförbundets tjänstemän hade föreslagit att politikerna skulle förelägga Scandivanadium ett femtontal olika sk. försiktighetsmått, för att få utföra provborrningarna. 
  • Politikerna i miljöförbundets direktion valde att återremittera ärendet till nästa sammanträde, i juni, för att få mer tid till att diskutera frågan, enligt Christer Akej (M), förste vice ordförande i direktionen.