EU-bidragen

Kartläggning: Miljarder till svenskt jordbruk

2:44 min

Svenska jordbruk har mellan 2014 och 2018 fått drygt 38 miljarder kronor i stöd från EU, visar Sveriges Radios granskning av EU-bidrag.

Pengarna betalas ut via Jordbruksverket och kommer från EU:s landsbygdsfond och garantifonden för jordbruk.

– De är väldigt viktiga och en stor del av de allra flesta lantbrukens resultaträkning, säger Hans Ramel, ordförande för LRF-Skåne.

Främst handlar det om inkomststöd, som helt beräknas på hur mycket mark en gård har, men det kan också vara andra stöd som beräknas på antal kreatur eller olika miljöstöd.

Bengt Johnsson är jordbrukspolitisk utredare på Jordbruksverket:

– Man har någon betesmark man sköter med lieslotter, eller man sätter upp någon höhässja så kan man få stöd för det. Då är syftet med stödet att du ska producera biologiska mångfald eller någon ekosystemtjänst, och den kan vara värdefull även på den lilla, lilla formatet, säger Bengt Johnsson.

Mest pengar går till Skåne, men sett till hur mycket jordbruksmark som finns i länen går mest stöd till mottagare folkbokförda i Jönköping, Västerbotten och Norrbotten, på drygt 15 000 kronor per hektar.

Minst pengar går till Västmanland på knappt 10 000 kronor utslaget på hektar jordbruksmark. Här handlar det mycket om vilka förutsättningar som finns, något som påverkar vilka stöd man kan söka.

Sveriges Radio har granskat bidrag till nästan 75 000 mottagare. Jordbruksverket delar också ut pengar från svenska budgetmedel, men vi har alltså tittat på det som kommer från EU.

Summan till de enskilda mottagarna kan det skilja ordentligt, allt från nästan 34 miljoner – ner till 254 kronor.

Totalt är det ungefär hundra mottagare som fått över tio miljoner var i EU-stöd, och 400 som fått mindre än en tusenlapp. En av dem är Kerstin Norholm i Halmstad som fått 418 kronor:

– Det är mycket jobb, man måste ju sätta sig in i här bestämmelserna, hur man ska göra det hela. Det är ju alltid ett speciellt språk.

Var det värt jobbet för 400 kronor?

– Haha. Egentligen inte, säger Kerstin Norholm, lantbrukare i Halmstad.