EU-bidragen

Så granskar vi EU-bidragen

5:41 min

Sveriges Radio har kartlagt de svenska bidrag som fått stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder.

De Europeiska struktur- och investeringsfonderna, även kallade ESI-fonderna, är EU:s huvudsakliga verktyg för att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i Europa och att skapa hållbar tillväxt.

Det är totalt fem fonder, där Sverige tar emot stöd från fyra:

  • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (landsbygdsfonden)
  • Europeiska havs- och fiskerifonden
  • Europeiska regional- och utvecklingsfonden (regionala utvecklingsfonden)
  • Europeiska socialfonden

För att ta reda på vilka stöd som har gått till Sverige från fonderna begärde vi ut listor på projekt och mottagare från de svenska myndigheter som förvaltar och delar ut pengarna. 

Listorna vi fick från myndigheterna visade att svenska företag och organisationer beviljats stöd på totalt 21 miljarder kronor mellan åren 2014 och 2018.

De 21 miljarderna inkluderar inte nationell medfinansiering, utan gäller endast pengar från ESI-fonderna. De inkluderar inte heller de internationella samarbetsprojekt som har fått stöd inom de så kallade Interreg-programmen, som ingår i den regionala utvecklingsfonden.

För att räkna ut hur stöden har delats ut inom landet har vi utgått från den kommun där mottagarna är skrivna. I många fall kan dock en mottagare ha verksamhet i flera kommuner.

Utöver ESI-fonderna har vi även kartlagt bidragen från det svenska jordbrukarstödet, som finansieras till största delen av två EU-fonder.

Med hjälp av uppgifter från Jordbruksverket kom vi fram till att svenska jordbrukare har fått totalt 38 miljarder kronor i jordbrukarstöd från EU mellan åren 2014 och 2018.

De 38 miljarderna inkluderar inte det så kallade marknadsstödet, eller jordbruksrelaterade projekt som har fått stöd från andra EU-fonder.