Hur mår Gävleborg?

Fjärilarna i odlingslandskapet är hotade

1:45 min

Det finns många utrotningshotade djur och växter i odlingslandskapet, bland annat i Gävleborg.

Det framkommer i en ny rapport till EU om hur det står till med Sveriges gräsmarker.

– Fjärilarna som hör hemma i odlingslandskapet ligger väldigt dåligt till, säger Anders Jacobson på Sveriges Lantbruksuniversitet och Artdatabanken.

Han menar att den biologiska mångfalden är väldigt viktig för vår överlevnad.

– Vi vet inte vad som händer om de här arterna försvinner, säger Anders Jacobson.