Sjukersättningar: Strandhäll öppnar för en översyn

1:56 min

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll öppnar för att lätta på reglerna efter Ekots rapportering om att rekordfå personer får sjukersättning eller förtidspension.

Förra året fick drygt 5 500 personer sjukersättning för första gången. Det kan jämföras med 41 000 året 2007, innan reglerna ändrades.

Den kraftiga minskningen av antalet personer som beviljas sjukersättning eller förtidspension för första gången beror framförallt på att reglerna ändrades 2008. Till exempel får Försäkringskassan inte längre får ta hänsyn till om en person närmar sig pension. Något som den 60-åriga bilmekanikern Thomas Lundberg - som är en själv fått avslag - tycker att man borde göra.

Ekot får nu bekräftat att en av de frågor som Socialdepartementet ser över är om få år kvar till pension ska kunna vägas in i Försäkringskassans bedömning. Och socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är försiktigt positiv till att ta hänsyn till ålder.

– Jag tycker att det kan vara rimligt att ta hänsyn till ålder, men vi får återkomma till det när vi är klara med vår översyn.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll hoppas återkomma med förslag i närtid. Och enligt ministern ska antalet som beviljas sjukersättning för första gången ligga långt över de dryga 5500, som fick ersättningen 2018.

– Vad vi kan konstatera nu är att siffrorna ligger på en historiskt låg nivå som inte möter behoven.

Vad är en rimlig nivå?
– Försäkringskassan prognostiserade år 2016 18 000 om året, det låter mer rimligt.