Försvarsberedningen

Hultqvist vill inte lova pengar till försvaret

2:38 min

En kraftig ökning av försvarsbudgeten och nya regementen på en rad orter - det innebär Försvarsberedningens förslag som presenterades idag. Bland annat föreslår beredningen två nya regementen i södra Norrland och Bengt Albertsson från Malung hoppas ett kan hamna i Falun.

Riksdagspartiernas representanter i försvarsberedningen är eniga om att försvaret behöver förstärkas till 2025 så armén får växa till tre brigader med förstärkningar kring Stockholm och på Gotland, att flygvapnet bör ha över 100 Gripenplan i stället för som planerat 60 och att nya ytfartyg ska köpas in. Försvarets storlek behöver öka från 60 000 till 90 000 personer och därmed behövs fler utbildningsplatser med exempelvis nya regementen i Göteborg och Arvidsjaur.

Beredningen vill förstärka södra Norrland med bland annat två regementen i antingen Falun, Härnösand, Östersund eller Sollefteå.

För att täcka kostnaderna bör försvarsbudgeten öka med fem miljarder per år från 2022 upp till 84 miljarder 2025. Men kring ekonomin råder oenighet även om partierna är eniga om förslagen. Socialdemokraterna vill inte redan nu utlova en budget 84 miljarder – och därför vill inte de borgerliga ställa sig bakom rapporten då de menar att den måste finansieras.

Försvarsminister Peter Hultqvist tycker att rapporten är bra, men håller fast vid att inte nu utlova 84 miljarder nu till försvaret utan vill förhandla med de övriga riksdagspartierna i höst. Först måste bland andra Försvarsmakten och Försvarets materielverk få analysera förslagen.