östersjön

Därför kan det vara dags att börja fiska spigg

2:02 min

Det finns nu så mycket storspigg i Östersjön att den kan ha en stor påverkan på ekosystemet. Trots att den är så liten.

Storspiggen blir bara 6 till 7 centimeter, ungefär som sådana där sega fiskar man kan köpa i godishyllan.

Nu diskuterar forskare om den skulle kunna fångas och användas på nya sätt. Dels för att öka bestånden av gädda och abborre som får sina yngel uppätna av spiggen, och dels för att minska näringsöverskottet och därmed övergödningen av Östersjön.

– Fisken är ganska näringsrik i sig. Och eftersom det är en fisk som inte fiskas idag skulle man kunna skörda näring från systemet genom att avlägsna en del av fisken, säger forskaren Jens Olsson från Kustlaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet och fortsätter.

– Om fisken dessutom har negativa konsekvenser för kustens rovfiskar skulle det här eventuellt kunna ge två nyttor med att reducera mängden spigg i Östersjön.

Och vad skulle man kunna göra med spiggen?

– Det finns säkert många användningsområden. Förr i tiden använde man den för att utvinna olja. Man kokade den i skärgården för att få olja att använda till exempel till bränsle till lampor. Man gödslade också åkrar med det som var kvar.

Jens Olsson menar inte att vi ska göra lampolja och gödsla åkrarna med spiggen idag, men det kan finnas flera andra sätt att ta vara på den.

– Eftersom den är så oljerik kan man sannolikt använda den som foderfisk. I dag använder vi skarpsill och strömming som foderfisk. Något annat man eventuellt skulle kunna tänka sig är att utvinna nyttiga fettsyror ur den för kosttillskott.