Ny analys

Sänkt arbetsgivaravgift positivt för ekonomin

2:19 min

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga som Alliansregeringen genomförde har tidigare kritiserats för att ha varit en dyr och ineffektiv reform.

Ny forskning från Stockholms universitet visar att den också hade en positiv effekt på ekonomin.

David Seim, docent i nationalekonomi på Stockholms universitet säger att reformen fortfarande var ganska ineffektiv när det gällde att sänka ungdomsarbetslösheten.

– Däremot verkade reformen ändå positivt på ekonomin i sin helhet, eftersom företagen som generellt anställer många unga använder de extra resurserna på ett positivt sätt, säger han.

Från 1 augusti sänks arbetsgivaravgiften igen för unga. Arbetsgivare som anställer personer mellan 15 och 18 år får sänkt avgift med omkring två tredjedelar.

Forskningen som publiceras i dag i en analys för SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, ger en delvis ny bild av den kritiserade sänkningen av arbetsgivaravgiften för dem upp till 26 år som Alliansregeringen genomförde från 2007. En tidigare utvärdering kom fram till att prislappen blev höga 1,2 miljoner kronor per jobb.

Nationalekonomen David Seim motsäger inte det men han har tittat på vad som hände med företagen.

De som hade många unga anställda fick vad han kallar en injektion av kapital och pengarna användes till investeringar och anställningar som i sin tur ledde till högre omsättning, löneökningar och vinster.

– Det vi ser är att de här resurserna faktiskt användes på ett sätt som stimulerade ekonomin. Det är något man ska tänka på när man gör sådana här reformer att företagen är centrala i hur den här typen av skattesänkningar kommer att slå, säger han.

Staten fick in nya skatter i form av moms och bolagsskatt bland annat, men om staten totalt sett har gått plus eller minus kan forskarna inte avgöra.

– Vi kan inte säga om nettoeffekten är positiv eller negativ för staten, säger David Seim.

Om den nya sänkningen av arbetsgivaravgiften i höst säger David Seim att den inte bör subventionera anställningar som skulle ha skett ändå.

– Man vet också att tidig arbetsmarknadsanknytning kan vara väldigt viktigt för hela karriären, så jag är försiktigt positiv till den reformen, säger han.