Beslut i natt

Alabama röstade ja till absolut abortförbud

1:35 min

I den republikanskt styrda Alabama i USA har delstatskongressen i natt röstat ja till ett lagförslag om totalförbud mot aborter.

Samtliga aborter förbjuds nu med det enda undantaget om mammans liv är i fara.

– Med den här lagen visar ni att ni inte värdesätter kvinnor, ni anförtror oss inte att bestämma över våra egna kroppar, sa den demokratiska delstatssenatorn Linda Coleman-Madison under slutdebatten.

Med bred majoritet röstades förslaget igenom.

Det har redan passerat Alabamas representanthus, och nu återstår för guvernören – som är en känd abortmotståndare – att ta ställning.

Den ideologiska ståndpunkt som ligger till grund för lagförslaget är att det ofödda barnets rätt till liv övertrumfar moderns rätt att bestämma över sin kropp. Alabamalagen ingår ett omfattande försök från flera konservativa delstater att få Högsta domstolen att ompröva domslutet Roe versus Wade som 1973 slog fast att fri abort ingår i den konstitutionellt skyddade rätten till privatliv.

Domstolen har i dag för första gånger på decennier en konservativ majoritet bland domarna – därför anses det finnas en möjlighet att riva upp Roe mot Wade.

Hittills har abortrestriktioner införts i sexton delstater i år, men ingen går så långt som Alabama där läkare som genomför aborter nu kommer riskera mellan tio och 99 års fängelse om guvernören godkänner förslaget, något som de flesta räknar med kommer ske.

Ett tillägg om undantag för graviditeter som orsakats som följd av incest eller andra typer av våldtäkter röstades ned.