Hot och hat tystar oberoende opinionsbildare

2:47 min

Frilansjournalister, debattörer eller kulturskapare får i allt högre grad ta emot hat och hot efter publiceringar.

Organisationen Civil Rights Defenders nya rapport "När samhället tystnar" visar att hot och hat ökar.

– Det är ett demokratiproblem att opinionsbildare blir hotade och hatade till tystnad, säger Marcin de Kaminski, programchef på Skydd och säkerhet för utsatta människorättsförsvarare vid Civil Rights Defenders.

Jag har fått konstiga försändelser, en begravningsbukett, en 50-literssäck med kogödsel och ett brev med okänt, farligt pulver. Då blev jag rädd på riktigt.

Vittnesmålen om hat och hot är många i rapporten, som består av 20 djupintervjuer med till exempel fristående krönikörer, influencers, sociala medieaktivister och personer från mindre civilsamhällsorganisationer.

Civil Rights Defenders lyfter fram att hat- och hotkampanjer har ökat det senaste, framför allt när opinionsbildare skriver om frågor som rör jämställdhet, extremism, migration och rasism. Kvinnor, rasifierade och nationella minoriteter tenderar att vara mest utsatta.

– Vi har pratat med människor som är modiga och som fortsätter vara opinionsbildare, men det är också väldigt tydligt att de gör stora uppoffringar, antingen när det gäller sitt civila arbetsliv, sin familjesituation eller sitt psykiska välmående, för att kunna fortsätta opinionsbilda. Den effekten tycker jag är viktig att man tar på allvar, säger Marcin de Kaminski.

Rapporten visar också att de intervjuade har samma sorts utmaningar även om de har olika bakgrund och verkar inom olika områden. Känslan av ensamhet är stor.

– Jag tycker att det är förvånande, beklagligt och också uppseendeväckande. Det här är verkligen något som måste jobbas mer med.

Civil Rights Defenders kommer med rekommendationer för att samhället bättre ska kunna stötta oberoende opinionsbildare: de vill att arbetsgivare tar större ansvar för kontrakterade medarbetare, att rättsvårdande myndigheter ska få kompetensutveckling angående frågor om hat och hot och att opinionsbildare utan arbetsgivare ska få stöd via en kontaktpunkt.

Många av de intervjuade menar att samhället måste stå upp mer. En av de organisationer som nämns i rapporten är Journalistförbundet, där Ulrika Hyllert är ordförande.

– Vi känner igen många av berättelserna som finns i den här rapporten tyvärr. Vi erbjuder hjälp till våra medlemmar men sedan håller vi just nu tillsammans med arbetsgivarsidan på med en stor utbildningssatsning där vi utbildar både chefer och skyddsombud i hur man kan jobba mot hot och hat på redaktionerna där vi också pratar om vilket ansvar man kan ta för dem som inte är anställda utan som är frilansar, säger Ulrika Hyllert.