Stångamejeri läggs ner

Mejerikoncernen Arla Foods har lagt fram en strukturplan där mejeriet i Stånga läggs ner år 2003. Istället planerar Arla bland annat att investera 85 miljoner kronor i en ny torkanläggning i mejeriet i Visby.
I dag informerades de anställda vid Arla Foods om att företaget planerar att lägga ner 17 av sina 30 mejerier i Sverige och Danmark. Sammanlagt riskerar 400 personer i Sverige att förlora sina jobb. Inga mbl-förhandlingar har dock ännu inletts och formella beslut om nedläggningar fattas senare i år. Av de 17 mejerierna som läggs ner enligt strukturplanen, finns 7 i Sverige, och mejeriet i Stånga med ett 50-tal arbetstillfällen, är ett av dessa.