Ekot granskar

Flera regioner lämnar inte cellprovsvar i tid

1:30 min

Bara hälften av landets regioner klarar att ge svar på det rutinmässiga provet för cellförändringar i livmodern inom den rekommenderade tiden, visar en granskning som Ekot gjort.

Svarstiderna efter det rutinmässiga cellprovet för livmoderhalscancer skiljer på flera månader mellan olika regioner visar den kartläggning som Ekot gjort. Endast 10 av landets 21 regioner lämnar ett provsvar inom den rekommenderade tiden på 28 dagar när kvinnor tagit ett cellprov för att se om det skett cellförändringar. Ett prov som tas för att förebygga livmoderhalscancer.

– Det är väldigt långa väntetider för att få sitt svar och det kan vara oroväckande för många säger Emma Karlsson, barnmorska i Närhälsans mobila buss i Göteborg.

Längst väntetider är det i Uppsala och Västra Götaland där kvinnor fått vänta i upp till ett halvår på svar. Snabbast går det i Jämtland Härjedalen där svaret kommer på mindre än två veckor.

Närapå hälften av landets regioner har svarstider på cirka 2 månader. Det visar Ekots kartläggning.

Nu ska Socialstyrelsen inleda en översyn av svarstiderna.

– Nu har ju inte vi gjort någon egen utredning av det här ännu. Det kommer vi att göra, men det du visar för mig är ju att det finns skillnader på väntetiderna från det att man tar provet och att man får svar, säger Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen och fortsätter:

– En generell synpunkt är att vi önskar att det ska vara så jämlikt som möjligt precis som annan vård.

Är det här jämlikt om man tittar på det här?

– Det klart att det du visar för mig är att det finns en hel del skillnader. Det finns säkert en hel del som regionerna skulle kunna göra för att det skulle bli mer likartat över hela landet, säger Mattias Fredricson på Socialstyrelsen.

I dag finns det en rekommenderad tid på högst 28 dagar från det att cellprov tas till att analyssvaret lämnas ut. Men det klarar bara hälften av landets regioner i dag visar Ekots granskning.

För flertalet kvinnor har den förlängda analystiden ingen betydelse. Men för den andel kvinnor som drabbats av cellförändringar kan en lång väntetid betyda att insatser fördröjs för att förhindra att en cancer i livmodern utvecklas.

De senaste årens långa analystider för kvinnors cellprover sammanfaller med ökningen av insjuknandet och dödligheten i livmoderhalscancer under samma period, säger Joakim Dillner, ordförande för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.

– Vi har sett en mycket oroväckande ökning av livmoderhalscancer under de senaste fyra åren och av dem så är det ungefärligen femton fall per år som beror på en ökad risk för cancer om man har haft cellförändringar, och det är en möjlig hypotes att det kan bero på de förlängda handläggningstiderna, säger Joakim Dillner, ordförande för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention.